Patrimonium

Patrimonium restaureert en exploiteert met name authentiek vastgoed in de ruimste zin van het woord. Het streven van Patrimonium is de eigenheid van een pand te bewaren en te versterken. Daarmee wordt authentiek vastgoed toekomstbestendig en blijft het beschikbaar voor volgende generaties. Ingegeven door een langetermijnvisie en persoonlijke interesse in historie en ambacht, gaat de voorkeur uit naar monumentaal vastgoed.

Passend bij de bedrijfsfilosofie en het karakter van het vastgoed wordt de exploitatie opgezet voor de lange termijn, ongeacht de functie: kantoren, winkels, zelfstandige woonruimten of studentenhuisvesting. Patrimonium houdt het vastgoed in portefeuille en wil deze gestaag uitbreiden.

Ton Kemkens, directeur